person weightlifting painting

KOLEJNE ASPEKTY

Kolejne aspekty relacji zachowanie się – kontekst społeczny, ważne dla objaśniania agresji/przemocy jako zjawiska społecznego, wiążą się z włas­nościami funkcjonowania grupy oraz szczególnymi warunkami socjalizacyj- nymi. Tak więc, po czwarte, struktura grupy oraz procesy zachodzące w grupie, zwłaszcza normy i wartości, wokół których następuje pozytywna integracja grupy, generują konflikty wewnątrz bądź międzygrupowe, deter­minujące agresywne zachowanie się. Wówczas agresja i przemoc stanowią raczej realizację normatywnych standardów, niż ekspresję emocji złości i indywidualnej motywacji. Wrogość wobec niektórych członków własnej grupy czy wrogie uprzedzenia skierowane przeciwko „obcym” mogą prowa­dzić do otwartych przej awów okrucieństwa, obserwowanych także w grupach dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *